Emotsioonid vs faktid: Mida sisaldab kinnisvara ostueelne kontroll?

Kujuta ette seda hetke, kui astud sisse unistuste koju. Päike särab läbi akna, valgustades avarat elutuba ja vaade rõdult on hingematvalt kaunis. See tunne, see hetk, kui kõik tundub täiuslik – see on see, mis võib sinu südame võita. Kuid siin peitub ka oht.

Emotsioonid mängivad kinnisvara ostuprotsessis sageli suurt rolli. See kodu tundub just õige – see on koht, kus näed ennast ja oma peret õnnelikult elamas. Kuid emotsioonidele tuginedes võivad jääda märkamata olulised faktid, mis hiljem kalliks maksma lähevad.

Mõtle näiteks peidetud vigadele, mida esimesel vaatlusel ei pruugi märgata. Võib-olla on katuse all peidus leke, mis esimese vihmasaju ajal avaldub või on elektrisüsteem vananenud ja vajab kallist uuendamist. Need on probleemid, mis ei pruugi esmapilgul ilmsed olla, kuid mille parandamine võib osutuda kulukaks.

Seega kuigi esmane armumine kinnisvarasse on mõistetav ja sageli osa ostuprotsessist, on ülioluline mitte lasta emotsioonidel juhtida otsustamist. Tehnilise kontrolli läbiviimine, faktide kontrollimine ja isegi ekspertidega konsulteerimine aitab tagada, et sinu unistuste kodu ei muutuks majanduslikuks koormaks. Emotsionaalne otsus võib tuua hetkelise õnne, kuid pikaajaline rahulolu ja kindlustunne tulevad läbimõeldud ja informeeritud valikutest.

Ära lase emotsioonidel juhtida – kuidas olla nutikas kinnisvaraostja?

Siin on sulle mõned olulisemad punktid, mida peaksid kontrollima.

1. Ehituse kvaliteet ja seisukord

Costa del Soli uued majad ja korterid on ehitatud moodsate meetodite ja heade materjalidega, mis tähendab, et nende kvaliteet on üsna kõrge ja sarnaneb sellega, mida võib leida mujal Euroopas. Kuid vanemad hooned, mis on ehitatud vanade tavade järgi, ei pruugi olla nii kvaliteetsed. Neis majades võib olla probleeme, nagu kehv soojusisolatsioon ja niiskus.

 • Pragude kontroll. Jälgi pragusid seintel ja lagedel. Väikesed pinnapealsed praod on tavalised, kuid suuremad või läbivad praod võivad viidata struktuuriprobleemidele.
 • Niiskuskahjustused. Kontrolli märke niiskuskahjustustest, nagu hallitus, mädanik või värvimuutused. Eriti tähtis on see vannitubades ja köögis.
 • Põrandate tasasus. Vaata üle, kas põrandad on tasased. Kaldus või ebatasased põrandad võivad viidata vajumisele või aluskonstruktsiooni probleemidele.

2. Katuse ja vihmaveesüsteemid

Costa del Solis peavad katuse- ja vihmaveesüsteemid olema tugevad, sest sealne kliima on tihti päikeseline ja kuum, kuid esineb ka tugevaid vihmaperioode. Uuemates hoonetes kasutatakse tavaliselt kaasaegseid materjale ja tehnoloogiaid, mis teeb katuse ja vihmaveerennid vastupidavaks ja usaldusväärseks. Vanemates majades võivad aga katuste ja vihmaveesüsteemide probleemid, nagu lekked või ummistused, olla sagedasemad, eriti kui hooldus pole olnud piisav.

 • Visuaalne kontroll. Vaata võimalusel katust binokliga või palu spetsialistil seda teha. Otsi puuduvaid, katkiseid või nihkunud katusekive.
 • Vihmaveerennide kontroll. Veendu, et rennid ja äravoolutorud on puhtad ja korras. Kontrolli, kas vesi suunatakse korrektselt eemale hoone alusest.
 • Lekete otsimine. Küsi, kas on olnud katuselekkeid ja kontrolli siseruumides laeplekke või kahjustusi.

3. Elektrisüsteem ja torustik

Uued majad ja korterid on varustatud moodsate elektri- ja torustikusüsteemidega, mis töötavad tõhusalt ja ohutult. Need süsteemid on loodud vastama tänapäeva vajadustele, nagu näiteks suuremad elektrikoormused ja efektiivne veekasutus. Vanemates hoonetes võib aga elektrisüsteem ja torustik olla aegunud, mis tähendab, et need ei pruugi olla nii usaldusväärsed või ohutud ja võivad vajada uuendamist või remonti.

 • Elektrikilbi kontroll. Vaata üle, kas elektrikilp on kaasaegne ja korralikult märgistatud. Vanad kilbid võivad olla ohuallikaks.
 • Lülitite ja pistikupesade testimine. Testi kõiki lüliteid ja pistikupesi, et veenduda nende korrasolekus.
 • Torustiku lekete kontroll. Kontrolli kraanide all ja torustike ühenduskohtades lekkeid. Samuti jälgi ebatavalist lõhna, mis võib viidata torustikuprobleemidele.

4. Kütte- ja jahutussüsteemid

Uutes majades ja korterites kasutatakse sageli moodsaid ja energiatõhusaid süsteeme, mis hoiavad kodud jahedad suvel ja soojad talvel ilma liigse energiakuluta. Vanemates hoonetes võivad aga kütte- ja jahutussüsteemid olla vananenud ja vähem efektiivsed, mis tähendab, et need võivad tarbida rohkem energiat ning kulud on suuremad. Samuti pole ka sinu elutingimused mugavad, kui ainuke jahutussüsteem on aken.

 • Töötavuse kontroll. Lülita sisse kütte- ja jahutussüsteemid, et kontrollida, kas need töötavad efektiivselt.
 • Hooldusajalugu. Küsi hooldusdokumente ja -ajalugu, et näha, kas süsteeme on regulaarselt hooldatud.
 • Energiatõhusus. Uuri, kui energiatõhusad on süsteemid, kuna vanemad süsteemid võivad suurendada küttekulusid.
 • Elektriarvete kontroll. Palu näidata suvekuude ja talvekuude elektriarveid.

5. Aknad ja uksed

Uute hoonete aknad ja uksed on tihti topeltklaasiga ja hästi isoleeritud, mis aitab hoida kodusid jahedana suvel ja soojana talvel. See tähendab ka, et nii kütte- kui ka jahutuskulud on madalamad, kuna toatemperatuuri hoidmine on efektiivsem. Vanemates hoonetes võib aga leida ühe klaasiga aknaid ja halvasti isoleeritud uksi, mis võivad põhjustada soojuskadu ja tuuletõmbust, suurendades seeläbi nii energiakulusid kui ka ebamugavust.

 • Tiheduse kontroll. Kontrolli, kas aknad ja uksed sulguvad korralikult.
 • Topeltklaasid. Veendu, et aknad on topeltklaasiga, mis aitab soojuskadu vähendada ja välist müra summutada.
 • Kulumise ja kahjustuste kontroll. Vaata üle akende ja uste raamid kulumise ja kahjustuste suhtes.

6. Välimus ja ümbrus

Fassaadi korrasolek ja ümbruskonna haljastus mängivad kinnisvara ostmisel ja müümisel olulist rolli, mõjutades nii ostuotsust kui ka kinnisvara väärtust.

Hoone välisviimistluse kontroll

Vaata üle hoone välisviimistlus nagu fassaad ja värv. Otsi märke kulumisest või kahjustustest. Fassaadid võivad olla altid niiskuskahjustustele, eriti kui vihmavee äravool ei ole piisav. Niiskus võib põhjustada hallitust ja krohvi koorumist.

Aia ja haljastuse kontroll

Kontrolli aia seisukorda ja haljastust. Ebatasane maapind või halvasti hooldatud aiad võivad viidata probleemidele, nt:

 • Drenaažiprobleemid. Ebatasane maapind võib olla märk halvast drenaažist. See tähendab, et vihmavesi ei voola korralikult ära, mis võib põhjustada vee kogunemist hoone lähedale, võimalikke üleujutusi ja vundamendi kahjustusi.
 • Vundamendi probleemid. Ebatasane maapind võib samuti viidata vundamendi vajumisele või liikumisele, mis on tõsine probleem. See võib põhjustada maja struktuuriprobleeme, nagu praod seintes ja ebaühtlased põrandad.
 • Hooldamata kinnistu. Halvasti hooldatud aed võib olla märk, et kinnistut pole korralikult hooldatud. See võib viidata, et ka muud hoone osad võivad vajada tähelepanu või remonti.
 • Kahjurite olemasolu. Hooletusse jäetud aiad võivad meelitada ligi kahjureid, nagu närilised või putukad, mis võivad kahjustada nii aeda kui ka hoonet.
 • Haljastuse ja puude tervis. Surnud või haiged puud ja taimed võivad olla märk mullaprobleemidest või muudest keskkonnateguritest, mis võivad mõjutada ka muud haljastust ja kinnistut tervikuna.

Kui otsustad ise kinnisvara kontrollida, siis valmista end selleks ette

Kinnisvara kontrollimise protsess koosneb kolmest etapist: ettevalmistus enne kontrollkäiku, tegevused kontrollimise ajal ja sammud peale kontrollkäiku. Siin on konkreetne juhend, mida iga etapi jaoks teha:

Enne kontrollkäiku

 1. Koosta kontrollnimekiri. Tee nimekiri kõigist kontrollitavatest punktidest (nagu fassaadi seisukord, aia ja haljastuse ülevaatus, torustiku ja elektrisüsteemi kontroll jne).
 2. Varu vajalikud vahendid. Võta kaasa märkmik, pliiats, mõõdulint, taskulamp ja kaamera või nutitelefon fotode tegemiseks.
 3. Uuri eelnevat infot. Hangi võimalikult palju infot kinnisvara kohta eelnevalt, näiteks varasemad remonditööd, hooldusajalugu, ehitusaasta, kommunaalarved.

Kontrollimise ajal

 1. Visuaalne ülevaatus. Kasuta oma kontrollnimekirja ja vaatle hoolikalt kõiki punkte. Tee märkmeid ja fotosid.
 2. Mõõtmised ja detailne vaatlus. Mõõda toad, kontrolli akende ja uste sulgumist, vaata üle põrandate tasasus, lülita sisse ja välja valgustid, kontrolli veesurve tugevust jne.
 3. Küsi küsimusi. Küsi müüjalt või maaklerilt küsimusi kinnisvara ajaloo, remonditööde ja muude oluliste aspektide kohta.

Peale kontrollkäiku

 1. Analüüsi tehtud märkmeid ja fotosid. Vaata üle kõik kogutud andmed ja hinda, kas on vaja täiendavaid kontrolle või parandustöid.
 2. Konsulteeri ekspertidega. Kui leidsid probleeme või on kahtlusi, kaalu kinnisvara inspektorile või ehituseksperdile näitamist, et saada professionaalne arvamus.
 3. Koosta järgmised sammud. Otsusta, kas vajad lisainformatsiooni, täiendavaid kontrolle või läbirääkimisi müüjaga leitud probleemide lahendamiseks.

Kõige olulisem on põhjalikkus ja tähelepanelikkus kogu protsessi vältel, et teha informeeritud otsuseid ja vältida tulevasi probleeme.

Leiame koos koostööna sulle sobiva kinnisvaraobjekti, kus valikusprotsessi on kaasatud nii süda kui ka pea.

Võta ühendust merlis@merlishomes.com või helista +372 5679 9217.

Mina olen Merlis Marbellast ja aitan leida sobivat kinnisvara, kuhu investeerida või kodu, millest oled unistanud. Usun, et saan sulle abiks olla.