Paar sõna Hispaania koolisüsteemist

koolisüsteem hispaaniasHispaanias on nö eelkool ja 3-astmeline haridussüsteem.

Eelkool koosneb kahest etapist. Esimeses etapis on lasteaiad (guarderías), kus on lapsed vanuses kolm kuud kuni kolm aastat.

Teine etapp on eelkool (escuela infantil), mis on mõeldud kolme- kuni kuueaastastele lastele.

Kui laps saab kuue aastaseks, on koolis käimine kohustuslik.

Kuigi eelkool pole kohustuslik, on see tavaline.

Hispaanias on riiklikud koolid (colegios públicos), erakoolid (colegios privados) ja rahvusvahelised koolid.

Algharidus (Educación Primaria)

See etapp kestab kuus aastat ja on kohustuslik lastele vanuses 6-12 aastat. Õppekavas on näiteks:

  • keel ja kirjandus (Lengua y Literatura) – st hispaania keel, lugemine, kirjutamine, grammatika ja kirjandus.
  • Matemaatika (Matemáticas) ehk siis arvtehted, geomeetria, algebra ja probleemide lahendamine.
  • Loodusteadused (Ciencias Naturales) – elusorganismid, Maa ja universum.
  • Sotsiaalteadused (Ciencias Sociales) ehk ajalugu, geograafia ja kodanikuõpetus.
  • Kehaline kasvatus (Educación Física)
  • Võõrkeel (Lengua Extranjera), tavaliselt inglise keel.
  • Kunstiharidus (Educación Artística), siin on nii kunstiõpetus kui ka muusikaõpetus, teater ja tantsimine.
  • Eetika ja väärtused (Valores Sociales y Cívicos).

Keskharidus (Educación Secundaria Obligatoria ehk ESO)

See etapp kestab neli aastat ja on kohustuslik 12-16 aastastele õpilastele.

Õppekava on spetsiifilisem ja keskendub põhiainetele, nagu keeled ja kirjandus, matemaatika, loodusteadused, sotsiaalteadused, kehaline kasvatus, võõrkeeled ja tehnoloogia.

Kohustusjärgne haridus (La educación postobligatoria)

Pärast kohustusliku hariduse omandamist võivad õpilased valida, kas jätkata õpinguid gümnaasiumis või kutseõppekeskuses.

Bachillerato: see on kaheaastane programm, mis valmistab õpilasi ette ülikooliõpingute jaoks.

Õppekava sisaldab põhiaineid nagu hispaania keel ja kirjandus, võõrkeel, ajalugu, filosoofia, matemaatika ja loodusained. Õpilased saavad valida mitme spetsialiseerumisvõimaluse vahel – loodusteadused ja tehnoloogia, humanitaar- ja sotsiaalteadused ning kunstid.

Formación Profesional: see on kutseõppeprogramm, mis annab õpilastele praktilisi oskusi ja koolitust konkreetse elukutse jaoks.

Õppekava varieerub sõltuvalt konkreetsest programmist ja õpilase valitud erialast. Mõned peamised Formación Profesionali teemavaldkonnad hõlmavad haldust ja juhtimist, andmetöötlust ja sidet, tehnikat ja tootmist, tervishoiu- ja sotsiaalteenuseid ning hotellindust ja turismi.

Mõlema variandi puhul on õpilastel võimalus läbida ka nende huvidele ja karjäärieesmärkidele vastavaid valikkursusi.

Kohustusjärgse hariduse eesmärk Hispaanias on anda õpilastele oskused ja teadmised, mida nad vajavad kas valitud eriala õppimiseks või ülikooli sisse saamise ettevalmistuseks.

Meil endal puudub kogemus riiklike koolidega. Kui su laps käib siin riiklikus koolis, siis jaga palun oma kogemusi ja kirjuta aadressile eve@merlishomes.com.

Lisan täienduse siia blogipostitusse.

Rahvusvahelised koolid

Meil käib laps EIC’is  ehk English International College, mis õpetab Briti õppekava alusel.

Eestis käis tütar Liisa 7. klassis, siin läks kohe 10. klassi.

Kooli lähevad lapsed EIC’is 3-aastaselt, see algus on tegelikult siiski rohkem meie lasteaedade moodi. Aga pisikesed on ikkagi koolivormis.

Õppekava sai ise veidi määrata. Kohustuslikud ained on nt inglise keel ja kirjandus, hispaania keel ja matemaatika.

Aga õpilane saab ise valida, kas pigem tahaks füüsikat ja keemiat või hoopis kunstiõpetust, majandust, Java programmeerimist või kehalist kasvatust.

Valikuid on teisigi.

11. klassis on eksamid, mis võtavad kahe õppeaasta materjalid kokku.

12. klassis toimub uus õppeainete kitsendamine, põhirõhk läheb nendele ainetele, mida on edaspidiseks kõrgkooli õppeks vaja või mis rohkem huvitab.

13 klassis on lõpueksamid.

Esimene kuu oli keeruline ja väsitav – õpe inglise keeles ja uus infohulk tohutu. Esimestel kuudel oli kooli poolne tugi väga abiks.

Õpilased on avatumad, õpetajad on sõbralikud. Kui läheb koolis hästi, siis saab ka lapsevanem kiita 😊 nii e-kirja teel kui vahekokkuvõtte vestlustes.

Hindamine on 9-palli süsteemis, eraldi toonitatakse suhtlemist ja oma arvamuse avaldamist.

Liisal on iga koolipäev 8.45 – 16.00. Vahepeal on üks lõuna (50 minutit) ja üks vahetund (20 minutit). Tunnid jaotuvad päeva peale 3 tundi, paus, 3 tundi, lõuna ja 2 tundi.

Kool lõpeb 30. juuni. Samas on mitmeid pühasid – nii kohalikke kui ka riiklikke, mis kenasti kooliaega tükeldavad. Nt lihavõtte koolivaheaeg on 2 nädalat.

Koolis on koolivorm, seega ei pea pead vaevama, mida täna selga panna. Juuksed peavad kinni olema, lips peab kenasti ees olema ja valge pluusi saba ei tohi välja piiluda.

Telefonid pole lubatud.

Enne ja peale tunde on võimalik osa võtta erinevatest nö klubidest, nt väitlemine, spordiklubid või muusikaga seotud ringid.

Koole on palju ja valikut on

Tutvusime ise 3-4 kooliga, enne kui otsus sai langetatud. Seni tundub, et sai väga hea valik tehtud.

Siin on lingid abiks kooli valmisel:

Üldine koolide andmebaas:

https://www.scholarum.es/es/colegios

Rahvusvaheliste koolide andmebaas:

https://www.international-schools-database.com/in/malaga-costa-del-sol

Tekkis küsimusi Liisa kooli EIC’i kohta?

Anna palun teada ja kirjuta aadressile eve@merlishomes.com

Aitan leida sulle teise kodu või äripinna siin Costa del Solis. Kui soovid alustada ettevõtlusega, siis anna palun teada - aitame luua ettevõtte ja soovi korral ka veebilehe või e-poe.