Ettevõtte loomine Costa del Solis
Lõuna-Hispaanias

Kui Eestis saad ettevõtte internetis luua mõne minutiga, siis Hispaanias võtab protsess veidi aega. Aitame sul luua siia ettevõtte ning pakume ka edaspidist raamatupidamise teenust ja seda eesti keeles. Meie koostööpartner Marge Heinala on siin Costa del Solis elanud ja toimetanud üle 20 aasta. Marge on aidanud ettevõtteid luua ja pakkunud kohalikku raamatupidamise teenust üle 6 aasta.

Pakume autónomo (FIE) ja Sociedad Limitada (OÜ) loomist.

Vaatame üle, missugused on autónomo ja Sociedad Limitada maksud ja missugused tegevused on vaja teha ettevõtte loomise käigus.

Autonomo loomine Lõuna-Hispaanias

Missugused on Autónomo maksud?

Autónomo peab igakuiselt maksma sotsiaalkindlustusmaksu ja kvartaalselt tulu- ja käibemaksu.

Maksusummad võivad varieeruda olenevalt sissetulekust ja tegevusalast.

Esimesel aastal on alustaval autónomol sotsiaalkindlustusmaks kuus 85€, kui teisel aastal jääb keskmine sissetulek alla 1260€ kuu kohta, siis samuti 85€ ning seejärel sõltuvalt sissetulekust 235 – 550€.

Käibemaks (IVA – Impuesto sobre el Valor Añadido) on Hispaanias 21%. Siiski on mõned tooted ja teenused, millele kohaldatakse madalamat 10% või isegi 4% määra.
10% IVA on nt toitlustus, majutus, taksoteenus, taimed ja muu põllumajanduskaup, raamatud, paljud toidukaubad, uus eluase ja väga konkreetsetel juhtudel eluaseme kapitaalremont.

4% IVA on nt mõned toidukaubad (leib-sai, piim, juust, munad, puu- ja juurvili).

Tulumaks on astmeline, aga lõplik protsent kujuneb paljusid asjaolusid arvestades (tulude liik, ülalpeetavate olemasolu jne). Kvartaalselt tuleb teha tulumaksu ettemakseid 20% kasumist, lõplik summa selgub alles vastava aasta tuludeklaratsiooni esitades.

Teatud autónomo on kohustatud teistele Hispaanias asuvatele juriidilistele isikutele või autónomo’dele väljastatud arvetele märkima tulumaksu kinnipidamise, mis on esimesel tegevusaastal ja järgnevatel kahel kalendriaastal 7% ja hiljem 15% ning arve saaja peab selle summa edastama maksuametile.

Kui palju maksab Autónomo loomine?

Palju aega võtab ja missugustest sammudest koosneb? Kas selle tegemise käigus saab ka NIE teha ja pangakonto avada? Missugused dokumendid peaks ennem ette valmistama?

Autónomo tegemise eelduseks on NIE ja eraisiku kohaliku pangakonto olemasolu. Pangakonto võib ka teisele inimesele kuuluda, kui nõusolek on olemas. Eraisikul peab olema seepärast kohalik pangakonto, et sotsiaalkindlustusamet saaks igakuist sotsiaalmaksu otsekorraldusega maha võtta. Muud varianti sotsiaalmaksu tasumiseks pole.

Autónomo loomise teenustasu on 150€ + KM.

Kui NIE ja eraisiku pangakonto on olemas, siis autónomo loomine võtab aega 2 tööpäeva kuni nädal.

NIE saad teha Tallinnas Hispaania saatkonnas või siin kohapeal.

Vajalikud dokumendid NIE taotlemiseks on pass või ID-kaart, taotlus ja riigilõivu kviitung.

NIE tegemine maksab:

* riigilõiv 9,84€;
* taotluse vormi ja riigilõivu blanketi täitmine 40€;
* kui on vaja politseisse kaasa minna, siis 40€ tunnis (koos edasi-tagasi sõidule kuluva ajaga).

Pangakonto avamiseks on vajalikud järgmised dokumendid:

* viimase 12 kuu pangakonto väljavõte;
* viimane tuludeklaratsioon;
* kinnitus tööandjalt, et töötad antud ettevõttes või asutuses;
* viimase 6 kuu palga teatis.

Või kui sul on olemas residentsuse dokument, siis vahel piisab ka vaid sellest.

Ettevõtte loomine Lõuna-Hispaanias

Missugused on Sociedad Limitada maksud?

Käibemaks on sama – standardne on 21%, vähendatud on 10% ja 4%.

Äriühingu tulumaksu (Impuesto sobre Sociedades)  määr sõltub äriühingu kasumist. Seda makstakse kord aastas lõppenud aasta kasumilt, lisaks tuleb kalendriaasta jooksul teha 3 tulumaksu ettemakset.

Ettevõtte tulumaksu standardmäär  on 25%. Alates 1. jaanuarist 2023 kehtib ettevõtetele, mille käive on alla 1 miljoni euro, vähendatud ettevõtte tulumaksu määr 23%. Äsja asutatud ettevõtetele kehtib esimesel kasumlikul aastal ja sellele järgneval aastal erisoodustus 15%.
Holding-firmade tulumaks on aga alati 25% ja isegi esimestel aastatel ei anta mingit soodustust. Need on firmad, mis midagi ei tooda, näiteks siia kuuluvad ka ettevõtted, mis tegelevad kinnisvara ostmise ja selle väljarentimisega.

Kui Eestis võib olla ettevõte ilma töötajateta ja ei pea olema palgalist töötajat, siis Hispaanias peab olema S.L. nö administraator (juhatuse liige), kes peab maksma ise minimaalselt sotsiaalkindlustusmaksu 312€. Samas kui sa pole olnud viimase kahe aasta jooksul (või kui sulle on varem antud soodustariif, siis kolme aasta jooksul) autónomo ega administraator mõnes teises firmas, siis on see maks esimesel aastal 85€ kuus. Sotsiaalkindlustusmaksu maksmine tagab sulle riikliku arstiabi. Ravikindlustuskaardi saamiseks on vaja sotsiaalameti tõendit ja täita avaldus (link) ning esitada see kohalikku perearstikeskusesse.

Kui Eestis aasta lõpus saadud kasumi võib edasi kanda järgmisesse aastasse ja makse maksad vaid siis, kui raha soovid nt dividendidena välja võtta, siis Hispaanias kuulub aasta lõpus kasum maksustamisele. Seega siin tasub aasta lõpus teha investeeringuid 😊

Missugune on tööandja kulu palgamaksudena?

Tööandja kulud sõltuvad paljudest asjaoludest! Alustades sellest, et igal erialal on oma ametiühingukokkulepe, kus on välja toodud iga ametikoha miinimumpalgad aastate kaupa. Teadmiseks tuleb võtta, et sel aastal on miinimumpalk 1260€ kuus. Lisaks sõltub ka sotsiaalmaks teatud määral erialast (nt ehituses on see veidi suurem kui kontoritööl).

Kui näiteks tegeled jaekaubandusega ja müüja saab miinimumpalka, siis tööandja kulu on umbes 1701€.

Brutopalk on 1260 eurot:

  • Töötaja netopalk: 1176,57 eurot
  • Töötaja sotsiaalkindlustusmaksed: 79,89 eurot
  • Tulumaks: 3,54 eurot
  • Tööandja sotsiaalkindlustusmakse: 441 eurot
  • Tööandja kogukulu: 1701 eurot

Kui palju maksab S.L. loomine?

Palju aega võtab ja missugustest sammudest koosneb? Kas selle tegemise käigus saab ka NIE teha ja pangakonto avada? Missugused dokumendid peaks ennem ette valmistama?

S.L. loomise eelduseks on samuti NIE ja kohaliku eraisiku pangakonto olemasolu. Ettevõtte nime broneerimine võtab aega 3 päeva. Seejärel saab notari juures ettevõtte luua. Arvesta, et aega võib võtta ettevõtte loomine umbes nädal, vahel kaks nädalat.

Tüüppõhikirjaga ja 3000€ suuruse osakapitaliga firma loomisel on sulle kuludeks:

  • ettevõtte loomise teenustasu on 1239.67 + KM (1500€);
  • notari tasu 60€ (+KM) ja äriregistri tasu 40€ (+ KM).

Nime broneerimine ja digitaalne sertifikaat (suhtlemiseks maksuametiga ja riigiasutustega – kohustuslik) tehakse ettevõtte loomise käigus.

Mis vahe on Hispaania ettevõttel ja Eesti tütarfirmal Hispaanias?

Vahe on selles, et tütarettevõte saab võtta laenu oma emaettevõttelt siinse haru käivitamiseks või nt kinnisvara ostmiseks. Tütarettevõte saab ka pangast laenu, kuna emaettevõte on käendajaks.

Ettevõtte loomise protsess on sama. Tütarfirmal peab ka administraator olema ja tema NIE ning pangakonto on samuti vajalikud. Lisaks peab emafirmale tegema maksuametis NIF numbri.

 

Soovid alustada ettevõtlusega?

"*" indicates required fields

Soovin infot
Sisesta siia tekkinud küsimused.

Sinu päringule vastab
Eve Keerus-Jusupov
+372 5661 6598